Viden med betydning for praksis

Disse vidensområder bør du orientere dig i når du møder mennesker med udviklingshandicap.

 

Epilepsi 

Aldring og demens

Psykiatri og udviklingshandicap

Autismespektrumforstyrrelser og udviklingshandicap

Der vil i den kommende periode komme flere områder på denne liste.