Psykiatri og udviklingshandicap

Forekomst af psykiatriske diagnoser er markant højere hos mennesker med Udviklingshandicap set i forhold til gennemsnittet i befolkningen.

Psykiatri er det lægelige speciale, der beskæftiger sig med mentale lidelser. Tidligere arbejdede man med en inddeling af de psykiske sygdomme efter den formodede årsag, hvorimod man i dag bruger diagnosesystem, hvor diagnoserne alene er defineret ud fra symptomer og forløb (ICD-10).

I 2018 lancerede WHO en ny ICD-11 – der findes dog endnu ikke en komplet dansk oversættelse (se links for delvis dansk udgave af kapitel 6, der omhandler psykiatrien) samt links til status på overgangen til ICD-11 i Danmark.

De diagnostiske hovedgrupper af psykiske sygdomme i ICD-10:
• Organiske psykiske lidelser, dvs. lidelser eller tilstande, der skyldes beskadigelse eller sygdom, der påvirker hjernens funktion.
• Misbrugsbetingede psykiske lidelser eller tilstande.
• Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide sindslidelser, akutte og forbigående psykotiske tilstande samt skizo-affektive sindslidelser.
• Affektive sindslidelser (mani-depression).
• Nervøse og stress-relaterede tilstande eller lidelser.
• Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer (spise- og søvnforstyrrelser, seksuelle forstyrrelser).
• Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd.
• Mental retardering.
• Psykiske udviklingsforstyrrelser (herunder autisme).
• Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom eller opvækst.

 

Det er vanskeligt at angive præcist hvor mange med psykiske lidelser der findes i Danmark, men ca. 2% af den danske befolkning er hvert år i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem. Der findes derudover ingen opgørelse over andelen af mennesker med udviklingshæmning som også har psykiatriske lidelser. Mindre undersøgelser fra Oligofrenipsykiatrien i

RegionMidt estimerer at der er på døgndækkede boformer er 50-75% med psykiatrisk comorbiditet. Læs mere her.

 

Som fysioterapeut er det vigtigt at gøre sig bekendt med typen af psykiatrisk lidelse. Det er vigtigt at kende til forskellige reaktioner og kendetegn ved diagnosen, samt viden omkring medicin og eventuelle bivirkninger af denne. Afhængig af diagnosen, kan der være forskellige perioder af borgerens liv som kan være påvirket af den psykiatriske diagnose – det kan fx være årsstidsbestemte forandringer, medicinændringer eller cyklusbestemte faktorer som kan påvirke symptombilledet. Alt dette kan have stor indvirkning på fx motivation eller evne til at medvirke i en fysioterapeutisk indsats.

Nyttige links:

Psykiatri og oligofreni. Læs her.

ICD-11, kapitel 6

Info om overgang fra ICD-10 til ICD-11 i Danmark Link 1

Info om overgang fra ICD-10 tilICD-11 i Danmark Link 2