Sanseforstyrrelser

Sanseforstyrrelser er ofte tæt knyttet til den enkelte persons udviklingshandicap. Læs her for at få lidt inspiration til at hente yderligere viden på området.

Intro:
Sanseforstyrrelser er en kendt problematik for borgere med udviklingshandicap. Dette kan komme til udtryk gennem ændret adfærd og kan være hæmmende for den enkelte i dennes hverdag.


Fakta:
Ved sanseforstyrrelser vil sanserne registrere sanseinput mere eller mindre set i forhold til normalområdet, og dette kan udfordre den enkeltes dagligdag ift. forskellige parametre så som ernæring, indlæring, helbred, relationer m.v. Det kan eksempelvis komme til udtryk ved vanskeligheder med at filtrere sanseindtryk, øget/mindsket sansefølsomhed samt vanskeligheder ved at vænne sig til sanseindtryk.


Sanseforstyrrelser (udfordringer på sorterings- og moduleringsevnen) ses ofte i forbindelse med forskellige typer af udviklingshandicap eksempelvis cerebral parese, autisme spektrum forstyrrelser samt sjældne syndromer. Sanseindtrykkene sorteres ikke relevant i forhold til arousal og adfærd, og vil dermed være med til at afgøre hvordan verden opleves for den enkelte. Sanserne vil i disse tilfælde registrere over eller under tærskelværdierne. Med høj tærskel registreres færre stimuli end hos de fleste og der skal flere stimuli til før, at sanseindtrykkene registreres. Derudover kan reaktionen på disse indtryk være forsinket. Med lav tærskel registreres flere stimuli end hos de fleste og der skal færre stimuli til før, at sanseindtrykkene registreres og reaktionen vil komme hurtigere.

Afhængig af om man har en høj eller lav tærskelværdi samt om man evner selv at regulere eller ej kan dette manifestere sig i fire forskellige typer, se nedenfor:

Sansemønstre Passiv selvregulering Aktiv selvregulering
Høj tærskelværdi

Nedsat registrering/ tilskueren
Afspejler i hvilken grad personen er opmærksom på sensorisk information.

- Er ikke selv opsøgende på stimuli
- Bliver sjældent ophidset

Sansesøgeren
Afspejler i hvilken grad personen søger sensorisk information.

- Søger at øge stimuli
- Behov for flere input end andre

 

Lav tærskelværdi

Sensorisk følsom / sensoren
Afspejler i hvilken grad personen er følsom for sensorisk information.

- Let afledelig
- Forsinket reaktion på overstimulering

Sensorisk skyhed / fravælgeren
Afspejler i hvilken grad personen undgår information.

- Undvigende reaktioner
- Siger ofte fra

 


 
Fysioterapi i kontekst:
Det er vigtigt for os som fysioterapeuter at vide om den enkelte borger har sanseforstyrrelser og inden for hvilke parametre. Dette ift. vores tilgang til den enkelte borger, planlægning af undersøgelse samt indsats, overvejelser omkring omgivelser/ kontekst samt relevant opsætning af mål.

Eksempler på indsatser ift. de forskellige sansetyper


Nedsat registrering/ tilskueren:
Kan fungere i de fleste omgivelser
Skal have mange stimuli for at opnå en reaktion
Variation i stimuli
Kendetegn er at tilskueren er passiv i sin tilgang og derfor skal hjælpes til at opnå ovenstående.

Sansesøgeren:
Nyder aktivitet
Kan fylde meget
Mange stimuli for at mætte sansesystemet
Variation i stimuli
Kendetegn er at sansesøgeren selv søger stimuli, hvor vi kan være behjælpelig med at stille det til rådighed i borgerens omgivelser.

Sensorisk følsom/ sensoren:
Har svært ved at sige fra og koncentrere sig
Bliver nemt overstimuleret og siger ikke selv fra
Trives godt individuelt eller evt. i meget små grupper
Kendetegn er at sensoren ikke selv siger fra overfor stimuli, og hurtigt får nok af dem.

Sensorisk skyhed/ fravælgeren:
Siger ofte fra – især overfor nye ting og ændringer
Aktiv handlestrategi
Overreagerende sansesystem
Kendetegn er at fravælgeren hurtigt siger fra, og skal forberedes meget inden en given aktivitet.


I praksis ses der ofte en kombination af flere typer, hvilket kan udfordre terapeuten ift. planlægning af indsats.
For at kunne definere hvilke sansemæssige udfordringer den enkelte borger kan have, kan der udarbejdes en sanseprofil. Arbejder man inden for området vil man med fordel kunne efteruddanne sig i sanseprofilering, hvilket på sigt vil blive udbudt af DSFVU.

Nyttige links:
Sansestimulering for at bedre Sanseintegration. Læs anvisninger fra Skanderborg her
Læs om sanseintegrationsbehandling her
VIPU´s artikel om sansetab

Litteratur:
Lev sanseligt, Winnie Dunn
Sanseintegration, Jean Ayres
Interoception: The 8th Sense, Kelly Mahler
Sansestimulering for voksne, Birgitte Gammeltoft