Autismespektrumforstyrrelser

Autismespektrumforstyrrelser (ASF)
ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse (ICD11). Dette vil sige at alt hvad personen foretager sig er påvirket af denne forstyrrelse. ASF kan i nogen grad forekomme sammen med et udviklingshandicap.

I følge ICD11 opdeles ASF nu i:
Autismespektrumforstyrrelse med støttebehov
Autismespektrumforstyrrelse med stort støttebehov
Autismespektrumforstyrrelse med meget stort støttebehov

Fakta:
Mennesker med ASF har vanskeligheder ved gensidig socialt samspil og kommunikation. Desuden har de ofte meget intense og emnesnævre interesser, eller de har tendens til gentagne rutinemæssige aktiviteter. De kan også have særlige bevægelser, som kaldes Manneriser.
Årsagerne til dette ligger i den nedsatte evne til brug af eksekutive funktioner som planlægning og overblik. Der ligeledes forstyrrelse i det sensoriske input. Dette kan medføre en over- eller undertolkning af det sensitive input. I adfærden kan det komme til udtryk som en voldsom reaktion på lille input, ved understimulering et behov for at give sig selv stimuli i form af eks selvskade (Se evt side om sansebearbejdningsforstyrrelser).
Derudover er forestillingsevnen til at tolke på andre menneskers gøren og deres sagte ord nedsat, samt evnen til at samle enheder til helheder er udfordret.
Tilstanden forekommer hos 1,24% af danske børn, i 7-9 årsalderen, her er 3% Drenge og 1 % er piger.


Fysioterapi i kontekst:
Som fysioterapeut er det vigtigt at gøre sig bekendt med den enkelte persons udfordringer. Hvilke af ovennævnte parametre er vedkommende påvirket på, og hvorledes kommer disse til udtryk.
Vi skal derfor som fysioterapeuter før en behandling gøre os tanker om hvilke krav dette stiller til rummet, lydbilledet og strukturen i behandlingen.
På hvilken vis skal den enkelte modtages og hvilke pædagogisk indgangsvinkel skal vi have med den enkelte.

Nyttige links:
ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (who.int) ny autisme diagnostiserings beskrivelse
Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse - Landsforeningen Autisme (autismeforening.dk)

Litteratur:
Jude Welton” Skal jeg fortælle dig om autisme?” Dansk Psykologisk Forlag 2014 – for børn og voksne
Uta Frith: ”Autisme og Aspergers syndrom – en introduktion” Dansk Psykologisk Forlag 2010.

Revideret: 30/1 2023. Rikke Vigstrup Dalgaard, Trine Lassen, Matilde Sidenius