Hjælpemidler og lovgivning - Webinar

af Fysioterapeut Linnea Møller - 08.02.2024

En del af det vi som terapeuter skal forholde os til i forbindelse med vores arbejde med voksne med udviklingshandicap er vurdering, afprøvning og i nogle tilfælde ansøgning om hjælpemidler. Dette webinar kommer forbi nogle af de tørre facts og lovmæssige rammer vi er tvunget ind under – men som dog varierer i væsentlig grad på tværs af kommuner. Hvad kan der søges om hvem, hvor, hvornår og hvorfor, eller oftere hvorfor ikke. Hvor skal jeg lede og hvor kan jeg få mere af vide. Webinaret er et oplæg af Linnea Møller med udgangspunkt i disse spørgsmål samt en efterfølgende åben dialog og erfaringsudveksling.

Webinaret afholdes torsdag den 29/2 2024

13:00 -13:15 tjek ind og velkomst

13:15 – 14:00 Oplæg

14:15- 15:00 Tips, tricks og erfaringsudveksling.

 

Som terapeut på der arbejder med voksne med Udviklingshandicap er kendskab til og rådgivning i forhold til eksisterende sundheds og servicelovgivning en væsentlig del af den baggrundsviden der understøtter den faglige indsats (Organisation i kompetenceoverblik beskrevet i DSFVU´s Curriculum).

Dette webinar sigter til at give deltageren et overblik over eksisterende lovgivning på hjælpemiddelområdet. Det betyder er gennemgang af servicelovens §112 samt bekendtgørelser der afgrænser både målgruppe og hvilke hjælpemidler der falder indenfor og uden for bevillingsrammen i denne § og hvordan forvaltningen af denne udvikler sig. Derfor ses også på servicerammer og betegnelser som sektor-ansvarlighed, egenudgift, merudgift og basisinventar og hvordan disse varierer i forskellige kommuner.

For at forstå hvorfor der opstår udfordringer i arbejdet med bevilling af hjælpemidler, ser vi også på de enkelte aktører og rammerne i deres arbejde, herunder SKI og andre indkøbsaftaler. Det samlede billede skal gerne give terapeuten en bedre forudsætning for at understøtte omsorgspersonale og pårørende i deres arbejde med at søge hjælpemidler. Væsentligt skal terapeuten også vide hvilke krav der (ifølge lovgivningen) forventes at blive opfyldt ift brug og vedligeholdelse af hjælpemidlet og andre aspekter der også bør formidles til brugerne/pårørende/omsorgspersoner.

Webinaret er gratis, men forudsætter medlemsskab af DSFVU eller EFS for udviklingshandicap. Du kan tilmelde dig Webinaret ved at sende en mail til Lnm@gentofte.dk

Et par dage før webinaret udsendes link til deltagelse.