Temadag og Generalforsamling 2021

Temadag afholdes den 16/11 fra 12 -16:30 virtuelt

af Linnea Møller - 10.10.2021
Marie Louise Stochholm
Marie Louise Stochholm fra SOPRA

I arbejdet med mennesker med udviklingshandicap støder vi på problemer i forhold til adfærd. Flere og flere institutioner arbejder målrettet med trivselsstrategier og personalets professionelle handlinger i forhold til borgerens mestringsstrategier. Der findes flere forskellige tilgange og metoder til håndtering, og en af de metoder der vinder udbredelse er LA2 – Low Arrousal 2. LA2 er ikke specifikt udviklet til målgruppen voksne med udviklingshandicap og er ikke en ”one size fits all” løsning, men et konkret redskab til at optimere trivsel for den enkelte. LA2 er et redskab som vi som terapeuter kan have fordel af at kende til og kunne referere fra i vores hverdag. Marie Louise fra SOPRA vil give os en beskrivelse og forklaring på LA2 og vinkle det i forhold til voksne med udviklingshandicap. På dagen, vil vi med udgangspunkt i cases, se hvordan brugen af LA2 kan spille sammen med den terapeutiske indsats.I arbejdet med mennesker med udviklingshandicap støder vi på problemer i forhold til adfærd. Flere og flere institutioner arbejder målrettet med trivselsstrategier og personalets professionelle handlinger i forhold til borgerens mestringsstrategier. Der findes flere forskellige tilgange og metoder til håndtering, og en af de metoder der vinder udbredelse er LA2 – Low Arrousal 2. LA2 er ikke specifikt udviklet til målgruppen voksne med udviklingshandicap og er ikke en ”one size fits all” løsning, men et konkret redskab til at optimere trivsel for den enkelte. LA2 er et redskab som vi som terapeuter kan have fordel af at kende til og kunne referere fra i vores hverdag. Marie Louise fra SOPRA vil give os en beskrivelse og forklaring på LA2 og vinkle det i forhold til voksne med udviklingshandicap. På dagen, vil vi med udgangspunkt i cases, se hvordan brugen af LA2 kan spille sammen med den terapeutiske indsats.

Du kan se lidt mere om LA2 på dette link: LA2 i praksis | VPT 

Du kan melde dig til temadagen og/eller generalforsamling ved at skrive til Anne  afm-aeh@aalborg.dk

OBS deltagelse på dagen forudsætter medlemskab af DSFVU

Det endelige program for dagen finder du her