Netværksdage/ faglig kongres 23 dag 2

Spændende og inspirerende dag 2

af Fysioterapeut Ida Ludvigsen og Linnea Møller - 02.03.2023
Deltagere på dag 2
Alle deltagere holder fingrene i ørerne for at afprøve øvelse med stimulering af vagusnerven

Faglig kongres/Netværksdage dag 2

PLAY Pædagogisk Leg Aktivitets Ydelse

Christoffer fortalte engageret om hvordan personligt drive og energi med bevægelse kan bringe kroppen i spil i det pædagogiske arbejde. Vi kommer med det vi er og når vi tør tilbyde bevægelsesaktiviteter inviterer vi til en relation der kan bringe unge ud af deres følelse af ubetydelighed og værdiløshed gennem kropsoplevelser. Med kroppen og bevægelse som udgangspunkt kan skabes afgørende sociale relationer i foreningsliv og derigennem øge kompetencer hos den enkelte. En af Christoffers hovedpointer er at hvis vi oplever at borgerne ikke vil deltage handler det om vores evne til at motivere at vi ikke tager udgangspunkt i deres behov eller ikke selv er engagerede.

 

Polyvagale teori med Ingelis Arnsbjerg

Ingelis startede med at referere til et indisk ordsprog: ”Den der styrer vagus, styrer livet.” Vi mennesker kommunikerer mere med det autonome nervesystem end vi gør verbalt. Stephen Porges, som er ophavsmand til den polyvagale teori, og hans forskning har vist effekt på mange udfordringer hos forskellige patientgrupper. Vagus nerven kan påvirke både det sympatiske og parasympatiske nervesystem. Vagus nervens aktivitet kan ses som hierarkisk ordnede neurologiske systemer: det ventrale vagus system, det sympatiske system og dorsale vagus system, der alle har betydning for vores evne til overlevelse, men også vores mulighed for trivsel og læring. Som terapeuter skal vi være opmærksomme på hvordan vores egen vagusnerve er aktiveret i vores møde med de borgere vi skal interagere med.

De to seneste dage har været inspirerende og lærerige med gennemgående temaer om at kendes vores egen sanseprofil, åndedræt, energi og vagus status. Vi siger tak til alle deltagere og særligt til det ergoterapeutfaglige selskab for deres initiativ og invitation.