Netværksdage 2024

Årets netværksdage 2024 - Inspiration og viden til din fysioterapeutiske praksis

Billede fra Vestre fjordpark af mole og bassiner på en sommerdag.

Så er det blevet tid til årets netværksdage som i år kommer til at have fokus på praksisorienterede indsatser.

Dette løber af stablen d.13/06-14/06. i Ålborg

Vi får i år besøg af Malene Skouboe, der vil føre os videre i tematikken vedr. demens med en mere praksisorienteret vinkel. For at sikre at vidensbaseret praksis fra det neurotypiske område kan bringes i spil i vores hverdage fortsættes med workshop med inddragelse af vores og jeres erfaringer. (Du kan læse mere op oplægget nederst på denne side.

Fredag kommer Lars Hazelton fra Gerlev – center for leg og bevægelse for sammen med os at afprøve og inspirere til mere aktivitet til borgerne med udviklingshandicap gennem blandt andet leg.

Fredag slutter vi af med det åbne forum hvor vi hører nyt fra hele landet. Har du noget spændende fra din praksis, småt som stort der kan inspirere dine kollegaer, så meld endelig tilbage.

Det er gratis at deltage som medlem af DSFVU, og tilmelding skal sendes på mail til: afm-jv@aalborg.dk hvor man bedes oplyse navn samt arbejdsplads. Tilmelding senest d.20/05-24 af hensyn til oplægsholdere + bestilling af forplejning. Er der særlige hensyn ift. forplejning bedes dette skrives med i tilmeldingen.

Netværksdagene vil i år blive afholdt i det naturskønne Vestre Fjordpark i Aalborg, så skulle man have lyst til en dukkert når dagen er omme, er der mulighed for dette lige udenfor døren J

Adresse: Vestre Fjordpark, Kajak klubben, Ralvej 20, 9000 Aalborg

 

Du kan se det fulde program her:

Torsdag d.13/06-24

12.00-12.30: tjek ind og frokost

12.30-15.30: Praksisorienteret oplæg med fokus på træning og aktiviteter med den demensramte borger v. Malene Skouboe, fysioterapeut + projektleder ved center for demens

15.30-15.45: Pause – kaffe og kage

15.45-16.15: Erfaringsudveksling om egne erfaringer med træning af borgeren med udviklingshandicap og demens

16.15-16.30: Afrunding af dagen

 

Fredag d.14/06-24

08.15-08.45: Fælles morgenmad

08.45-09.00: Opsamling på dagen i går

09.00-12.00: Oplæg og praksisworkshop ift. leg og bevægelse til borgere med udviklingshandicap v. Lars Hazelton, projektleder v. Gerlev – Center for Leg og Bevægelse

12.00-12.30: Frokost

12.30-14.15: Mini-oplæg fra deltagere (meld gerne ind til Anne Lengsø, hvis du har noget fra din praksis som du gerne vil vidensdele med fagfæller omkring)

14.15-14.30: Afrunding på dagen

Praksisorienteret oplæg med fokus på træning og aktiviteter med den demensramte borger - Malene Skouboe

Fysisk aktivitet, bevægelse, grin og socialt samvær er vigtige forebyggelses- og behandlingselementer når vi arbejder med mennesker med demens i alle stadier.

Det er meningsfuldt og styrker både de fysiske og mentale ressourcer. Samtidig er der et socialt element og en interaktion med enten fysioterapeuten eller gruppen som er meget værdifuldt i opfyldelsen at individets grundlæggende psykologiske behov.

Vores pædagogiske tilgang, nysgerrighed og mod til at tænke i alternative løsninger er ikke uden betydning for borgerens motivation og succes med aktiviteten.

Jeg ser frem til at dele mine erfaringer med træning og aktiviteter med mennesker med demens i alle stadier. Vi kommer omkring følgende emner

  • Hvilke pædagogiske tilgange anbefales, og hvordan vi rent praktisk kan anvende dem når vi står med borgeren.
  • Planlægning og tilrettelæggelse af træning og aktiviteter med hensyntagen til omgivelser, det kognitive hierarki og sanseregulering
  • Hvordan tænker vi træning til demensramte borger?

Der vil være en vekslen mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser.