Mød os på Fagkongres 2022

DSFVU er stærkt repræsenteret på fagkongressen. Følg os via programmet og den nye app.

af Gitte Wikke - 03.03.2022

På dette års fagkongres er vi som fagligt selskab godt repræsenterede for at være med til at sætte fokus på en lidt overset borgergruppe, nemlig borgere med udviklingshandicaps.

Vi er derfor aktive i flere forskellige sammenhænge.

Du kan bl.a. møde os i den første rundbordsdiskussion, med tema:

"Social ulighed i sundhed i et livsforløbsperspektiv for mennesker med funktionsnedsættelser opstået i barndommen"

Linnea er også med på endnu en aktivitet som vi synes du skal komme til:

"Få mere tilfredse borgere gennem samarbejde om hjælpemidler"

Sidst men ikke mindst kan du møde flere fra bestyrelsen via Fagkongressens nye app, hvor du kan finde vej til netop vores faglige selskab.