Hvor er DSFVU på vej hen

af Formand Linnea Møller - 13.02.2024

Arbejdsdag i bestyrelsen 2 februar 2024.

Tidligt på året mødes bestyrelsen i Danske fysioterapeuters lokaler på holmbladsgade og holder arbejdsdag. Det er en god mulighed for at høre hvad der rør sig rundt om på arbejdspladserne af faglige og organisatoriske udfordringer i forskellige dele af landet. På denne dag planlægger vi også årets netværks og temadage og øvrige aktiviteter.

I år var der følgende emner til debat:

  • 5 år tilbage og de kommende 5 år.
  • Årets aktiviteter (og kommende): Netværksdage24, Webinarer, Temadag med generalforsamling og konference med vores søsterselskab.
  • Nyhedsbreve
  • SoMe strategier
  • Curriculum og kurser – hvis det er der vi skal hen..

For 5 år siden mødtes bestyrelsen til den første af disse type arbejdsdage. Vi brugte en stor del af dagen på at snakke om ønsker og visioner for vores lille faglige selskab. Vi var lige omkring 60 på det tidspunkt. Vi var bevidste om at vi havde en masse kompetencer og at vores målgruppe stillede særlige krav til vores terapeutiske intervention. Men vores egne ord var svære at holde fast og ved mange af beskrivelserne af hvad vi skulle kunne, blev sætningerne for lange og komplekse fordi alt omkring vores målgruppe indeholder flere aspekter end bare en problematik. Vi stod tilbage med tre klare ønsker i 2019.

Vi ønskede at få etableret nogle kurser til vores medlemmer. Vi ønskede at få revideret vores hjemmeside og så ønskede vi som konkret mål at være 100 medlemmer om 5 år.

På dagen den 2/2 2024 var status

Vi er meget tæt på de 100 medlemmer status pr 1/1 2024 var 90. Vi har revideret hjemmesiden og der har været nogenlunde jævnlige nyhedsopslag. Vores kurser blev til årlige netværksdage (i 23 en konference med vores søsterselskab i ETF), og årlig temadag med generalforsamling. Mere vigtigt begyndte vi i 2020 processen med curriculum, en systematisk beskrivelse af vores iboende og ønskede kompetencer hos vores medlemmer. Processen omkring curriculum har både forsinket, men også forenklet processen med hjemmeside og kurser. På samme tid har den givet os forståelse og overblik til at målrette vores kommende indsats.

Vores mål for de kommende 5 år er:

  • At fortsætte vores indflydelse gennem høringssvar og samarbejde med den politiske afdeling i Danske Fysioterapeuter (I praksis forhåbentlig en ændring ift brugen af støtte og funktionsseler i kørestole). Vi har indenfor de næste 5 år slået et slag for den fysioterapeutiske indsats for Voksne med Udviklingshandicap med fokus på ”ulighed i Sundhed”.
  • Vi har stadig 100 medlemmer om 5 år, fordi vi har haft fokus på aktiviteter der giver vores medlemmer værdi i form af videndeling og kurser.
  • Vi har udbredt kendskabet til de fysioterapeutiske kompetencer målgruppen af voksne med udviklingshandicap har brug for i forbindelse med intervention til fysioterapeuter i andre sektorer og under andre arbejdsforhold.

Vi har selvfølgelig flere planer både på kort og lang sigt, men disse er vores mål til revurdering i 2029.

Kommende aktiviteter

Sæt kryds i kalenderen 29/2 hvor der er webinar om lovgivning, hjælpemidler og udviklingshandicap

Sæt kryds i kalenderen 13 og 14 juni til årets netværksdage. Dagene vil samle op på praktiske workshops og inspiration til de teoretiske og etiske aspekter i vores dagligdag.

Årets temadag ligger i slutningen af oktober, men her er endnu ingen fastlagt dato.

Konference med ergoterapeuterne bliver i 2025 her er endnu ingen dato fastlagt.

Nyhedsbrev:

I 2024 er DSFVU’s nyhedsbrev lanceret på web-basis. Det har fået stor ros og positive tilbagemeldinger. Vi samler emner og ideer til dette års nyhedsbreve der forventes at komme ultimo marts og et igen til efteråret.

SoMe: Det blev besluttet at oprette en ny gruppe på facebook, da det gamle format gav udfordringer. SoMe ønskes brugt til inspiration til praksis, indsamling fra medlemmer og meget gerne evt med brug i den nye mulighed for anonyme opslag, mere sparring på faglige udfordringer, hvis det er et ønske fra vores medlemmer.

Curriculum og kurser: Vores curriculum er færdigt. Vi venter kun på den sidste model og en layout-gennemgang. Linnea vil gerne præsentere det i slutningen af april. Mere vigtigt vil vi gerne arbejde videre med udgangspunk i vores curriculum i forhold til systematiske kurser i de forskellige fagområder. I første omgang i form af en workshop der gerne skal generere de første kurser med ECTS. Således at vi både internt og eksternt kan signalere at viden om fysioterapi til vores målgruppe er noget der kan måles og skal tages seriøst.

Vi glæder os til 2024 og til arbejdet fremad.