Møde i den ny bestyrelse

Konstitution og kommende opgaver

af Fysioterapeut Linnea Møller - 05.12.2021

Den 1/12 mødtes den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.

Emnerne på dagsordenen var konstitution og beskrivelse af kommende års opgaver der spænder vidt. Hjemmesiden skal opdateres, der skal planlægges netværksdage og temadag/generalforsamling og så skulle vi finde personer til at understøtte vores indlæg og aktiviteter på fagkongressen 2022.

Bestyrelsen konstituerede sig således at Linnea fortsætter som formand, Trine som kasserer og Rikke som sekretær og velkommen til Lisbeth, Ida og Matilde der er nye i bestyrelsen.

Bestyrelsen fik sat dato i kalenderen for arbejdsdag med planlægning af det kommende års aktiviteter. Det bliver først i februar og vi lover at melde ud så snart der er fundet datoer for netværksdage og temadag/generalforsamling. Planlægning af temadag og netværksdag vil finde sted på arbjedsdagen, men gode ideer til indhold er velkomne. 

Vores hjemmeside er officielt flyttet domæne og findes nu på dsfvu.dk. Fundamentet for de faglige ændringer er lagt i "træet" hjemmesiden, men der skal indhold i og hjemmesidens opdateringer vil finde sted løbende over de kommende måneder. Hvis du er nysgerrig så tjek ind med jævne mellemrum.

Linnea orienterede om møde i samarbejdsudvalget mellem Kommunernes Landsforening og de praktiserende fysioterapeuter, der omhandlede den ulige adgang til fysioterapi vores målgruppe oplever i praksis. Orienteringen blev taget til efterretning og vi håber det fører til videre samarbejde til gavn for Voksne med Udviklingshandicap.