Fælles faglig fremtid ? Dialogmøde i DSF

Dialogmøde i DSF marts 2022

13.03.2022

Dagsordenen indeholdt flere spændende tiltag:

Netværkskonsulenter:

Vi får 3 nye netværkskonsulenter der har som opgave at skabe fysioterapeutiske netværk på tværs af Danmark. Ansættelsen af dem er en udmøntning af et forslag fra Repræsentantskabet. Vi drøftede på hvike områder vi i de faglige selskaber kunne se at de kommer til at styrke fagligheden og også frygten for at vi vill få endnu mere arbejde i de enkelte bestyrelser.

Overtagelse af de faglige kurser fra Danske Fysioterapeuter:

Debatten bølgede da vi som faglige selskaber har meget forskellige  interesser. Nogle selskaber  har gennemarbejdede kursusrækker, nogle afholder enkeltkurser og nogle skal først i gang. Der er selvfølgelig også det økonomiske aspekt, da nogle selskaber generere økonomi til selskabet ved at afholde kurser og nogle får det kun til at løbe rundt.

Dog var alle enige om at samarbejde, at forsøge at tænke på tværs af selskaberne, måske at tænke på generiske kurser på tværs af selskaberne og sidst og ikke mindst samarbejde om de faglige emner der ligger mellem, på tværs eller udenfor de faglige selskaber.

Til sidst drøftede vi Sune Virkelyst´s arbejdeområder. Han deltog på mødet på sin 6 arbejdsdag. Sejt gået.