Faglig kongres/netværksdage 23 dag 1

Faglig konference – netværksdage 23 dag 1.


Velkommen til alle 68 deltagere fra begge fag.
Første oplæg var med Winnie Dunn, hvor foredraget var virtuelt og preoptaget. Hun begyndte med en indgående introduktion til sansebearbejdningsprocesser. Hun kom med mange praksis eksempler på forskellige typer af sansemønstre, alt afhængigt af hvilken kontekst vi er i.
Med afsluttende opgave at se hvordan vores eget mønster/præferencer er og hvordan vi genkender mønstre i vores hverdag. Vi kan indeholde dele fra alle profiler i forhold til forskellige sanser, og der er detaljer i vores tolkning vi skal være opmærksomme på. Med note på at vi kan reagere meget forskelligt i forhold til vores omgivelser, og omgivelserne kan være afgørende for vores mulighed for at have succes i den aktuelle setting.
Winnie Dunn præsenterede forskning, der danner grundlag for et nyt testredskab til at undersøge udfordringer i det interoceptive system. Hun eksemplificerede hvordan sanseforstyrrelser i det interoceptive system kan se ud for de forskellige typiske sansemønstre.
Sidste tredjedel af oplægget handlede om hvordan vi skal blive ved med at holde fokus på deltagelsesniveau og borgers ressourcer. Hun opfordrede til en coachende tilgang der forstærker oplevelsen af forståelse, kompetencer og muligheder for den enkelte.
Sidst men ikke mindst opfordrede hun deltagerne til at forpligte sig med aftaler med sig selv og kollegaer for at fastholde den nye viden og omsætte den til ændringer i egen praksis.

”Vejrtrækning som redskab til øget velvære”, en workshop med Grit Rugaard gav konkrete oplevelser af det terapeutiske åndedræt og effekterne heraf. Med en kort gennemgang af teori og forskning samt flere praktiske øvelser, fik vi inspiration til at huske hvor afgørende vejrtrækningen kan være for vores vagusnerve og det parasympatiske nervesystem. Vejrtrækningen bliver en direkte vej til ro.