Fagkongressens tredje og sidste dag

af Fysioterapeut Specialterapien i København. Ida Ludvigsen - 09.05.2022
Hvis ICF skulle laves i dag
Thomas Maribo præsenterede sammen med hvidbogen et andet syn på ICF hvor deltagelse og omgivelser er vigtigere end sundhedstilstand og sygdomme.

Tredjedagen på fagkongressen startede i plenum med et oplæg af Thomas Maribo, fysioterapeut og professor samt medforfatter til den ny ”Hvidbog om rehabilitering” 2022, der netop skulle udkomme.
Hvidbogens formål, er at formidle den nyeste viden om rehabilitering i Danmark set i forhold til hvad der sker på området internationalt. I oplægget blev der taget udgangspunkt i rehabilitering som tværfaglig proces med fokus på betydningen for fysioterapi. Thomas Maribo fortalte om de nye fokusområder, såsom: brugerinvolvering, fælles beslutningstagen samt behovsvurdering. Baggrunden for disse nye fokusområder er, at mennesker lever længere med komplekse sygdomsbilleder såsom langvarig sygdom og fremskreden uhelbredelig sygdom, end vi gjorde tidligere. Denne forlængelse af menneskelivet, forventes at tage til gennem de næste årtier, hvorfor der nu efterspørges rehabiliteringsforløb til varige funktionsnedsættelser. Disse ord mødte stor resonans blandt medlemmerne i SFSVU, da disse nye anskuelser og tiltag er yderst tiltrængte på vores område. Da vi på specialområdet på nuværende tidspunkt ikke normeres til at behandle personer med varige funktionsnedsættelser, bliver personer med svært multihandicap, pga. det store behov for vedvarende behandling, ofte prioriteret over andre borgere med udviklingshandicap, der også har et stort behov for fysioterapeutiske indsatser.
Væsentligt for vores område var også at ’selvstændighed’, som har været et af nøgleordene i den tidligere Hvidbog, var blevet erstattet med ’selvbestemmelse’ samt at man i ICF nu målte funktionsevnen mere ud fra ’deltagelse’ i stedet for ’kroppens funktioner og anatomi’. Kan det tolkes som om at vi bevæger os i en mere bio-psyko-social retning? Det bliver spændende at se hvordan disse anbefalinger kommer til at spille ind på fremtidens rehabiliteringsforløb.
Efterfølgende tog flere af os på workshoppen ’Reguler nervesystemet gennem leg’ med børnefysio – og psykoterapeuterne Kit N. Bak og Mette Degn Larsen. Workshoppen vekslede mellem teori om det autonome nervesystem og en praktisk del med fagligt tilrettelagte lege, der kan anvendes til at påvirke nervesystemet til at opnå en større spændvidde og regulering hos børn med komplekse vanskeligheder. Eksempelvis lavede vi øvelser af effekten med og uden spejling, hvorefter vi reflekterede og italesatte vigtigheden af relationen til barnet og fysioterapeutens brug af eget nervesystem til at påvirke barnets. I praktiske aktiviteter "legede" vi med reguleringen af nervesystemet, hvor formålet var at lægge nye erfaringer ind, så barnet gradvist ville kunne tåle større belastning. Arbejdet med overbelastet nervesystem og refleksion over den treenige hjerne; den sansende, følende og kognitive, kunne overføres til de personer med udviklingshandicap. Vi arbejder med hvor vi må se på hvordan alle dele af hjernen fungerer så hensigtsmæssigt som muligt for netop det menneske i forhold til at facilitere fysisk aktivitet.
Til slut var blev der overrakt priser til bachelorer og Phd-studerende og så var der underholdende bidrag af komikeren Mark Le Fevre, der selv engang læste til fysioterapeut. Vi drog meget berigede hjemad.