Første dag på fagkongres

18.03.2022

Fagkongressen blev trommet i gang af Copenhagen Drummers -så var vi i gang.

Første oplæg "Faglighed i Fysioterapi" var paneldebat i den store sal med udgangspunkt i den undersøgelse Danske fysioterapeuter har haft i gang i den seneste tid. Her har Danske fysioterapeuters medlemmer svaret på spørgsmål om faglighed og hverdag.

Efter fælles session bakkede bestyrelsen op om roundtable diskussionen "Social ulighed i sundhed for mennesker med funktionsnedsættelser", som DFSVU har været medopstiller til og oplægsholder på. Er du nysgerrig så læs mere her.

Efter frokost og netværk og besøg i den store udstillingshal var der keynotespeaker om nonspecifikke faktorer i fysioterapi, altså effekten af placebo og hvordan placebo påvirkes af faktorer som relationer, omgivelser, patientforståelse, kommunikation. 

Herefter var der flere forskellige symposier, workshop og mundtlige præsentationer. Her var bestyrelsen lidt forskellige steder og snuse. 

Vi fik blandt andet indblik i måleredskaber for klinikere, håndskader og skulder problematikker og en workshop om fagligt samarbejde om hjælpemidler.

Sidst på dagen rundede Kristian Thorborg af med en keynote omkring fremtidens fysioterapeut og hvor vi er på vej hen som fag eller som faggruppe.