Deltagelse i fokusgruppeinterview

DSFVU har deltaget i interview for at sætte fokus på hvad vi kan ønske os fra DSF

af Gitte Wikke - 03.03.2022

DSF er undersøgende på hvad de kan understøtte de faglige selskaber med. Derfor er der blevet afholdt 3 online fokusgruppeinterview´s, hvor bl.a. Linnea har deltaget for vores selskab. 

På baggrund af de emner der kom frem kan vi i alle tilfælde fastslå at vilkår og arbejdsmængder er meget forskellige i de faglige selskaber, og dermed også de ønsker vi som fagligt selskab har til understøttende aktiviteter fra DSF´s side. Det er derfor svært entydigt at pege på hvilken aktivitet der står øverst på ønskesedlen for alle, men måske kan det være adgang til videnskabelige artikler. For vores selskab har vi også ønsket hjælp til administrative opgaver som f.x. økonomi og regnskab, hjemmeside m.m.

Det bliver spændende at se et resultat af undersøgelsen og følge med i hvad resultatet så udmøntes i.