Anden dag på fagkongres

Faglighed - med lup eller fra helikopter. Fredagen bød på alt fra digitale løsninger til Ph.D. cup 2022 og selvfølgelig årets festmiddag.

20.03.2022

Der var flere relevante oplæg så bestyrelsen måtte sprede sig for at indfange så meget viden som muligt.
Patientcentreret praksis i børnehøjde. Var et symposie der med udgangspunkt i tre oplæg, udfordrede vores forestilling om at vi er gode til at inddrage og udføre vores indsats i samarbejde med børnene. Den første oplægsholder er sociologistuderende og Ph.D. ved KU Olivia Dahl Nielsen der forsker i børn og unge med CP og deres oplevelse af deres egen krop i mødet med sundhedsvæsnet. Olivia præsenterede et indefra perspektiv med personlig vinkel. Derefter fulgte oplæg om hvad der ligger af forskning indenfor feltet og sidst en præsentation af erfaringerne med brug af redskabet PEGS i sverige. PEGS er Percieved Efficacy and Goal setting System. 

Der var symposie om hjernes plasticitet og hvordan selvtræning kan understøttes og principperne for træning implementeres. Der blev bla.a fortalt om sensomotisk recovery: hvordan hundredvis af repetitioner er nødvendigt for vedvarende neurale ændringer men også at blive ved med at progrediere øvelserne, så snart de mestres. Vi skal se personerne som individualister, fange deres opmærksomhed og potentiale for aktiv deltagelse – og samtidigt hvor de får en oplevelse af succes, helst øjeblikkeligt. Hvis vi vil se neurale ændringer hos vores personer, er det højst sandsynligt afgørende, at vi henter støtte fra personale omkring borgeren og pårørende. Motivation og ejerskab, oplægget af Helle Rønn Schmidt, var meget inspirerende og omhandlede bla.a hvordan det er gennem sanserne mennesket oplever sig selv og omverdenen. Hun fortalte om identitetsarbejde – hvor afgørende det er, at være den, der bestemmer over egen identitet. Muligheden for at kunne eksperimentere med holdning og bevægelse kan bidrage til en oplevelse af at ”eje sin krop”. Udfordringen bliver for fysioterapeuten at give noget af kontrollen fra sig. At vi som terapeuter har et blik for at lade patienten være mere styrende i den konkrete behandling.

Klædt på til fremtiden? var dagens midterste keynote speak. 

Eftermiddagens sessioner gjorde ikke valget nemmere, der var mange emner med relevans for vores område; vestibulær dysfunktion, neurorehabilitering i praksis, Børn med CP og rehabilitering, PREP, og monopolet; hvor vil vi hen med fremtidens fysioterapeutiske kerneopgave.

PREP; Dana McGill fortalte omkring et specifikt redskab til at lave deltagelsesmål med barnet og familien. PREP står for Pathways and Resources for Engagement and Participation. Det er en generisk model som kan anvendes til alle slags handicap, alle slags aktiviteter og i alle slags omgivelser. Den er opgaveorienteret og fokuserer ligeså meget på vejen til målet, som på selve målet. At finde det barnet er passioneret omkring og tilpasse de barrierer i barnets miljø, som forhindrer det i at gøre det som det har lyst til. Deles op i 5 punkter: 1. Lav mål 2. Lav plan 3. Få det til at ske 4. Mål på både proces og outcome 5. Move forward

Monopolet der bestod af repræsentanter for TR, Ledelse, Danske fysioterapeuter, DSF og danske handicaporganisationer blev præsenteret for fire dilemmaer i forhold til opgaveglidning og udvikling. 

Ph.D. cup og uddeling af priser sluttede de faglige oplæg af fredag.

I løbet af dagen kunne man desuden besøge den store udstillingshal og afprøve træningsredskaber, deltage i konkurencer eller som vores bestyrelsesmedlem vise sig som den bedste til squat på fagkongressen - godt gået Matilde.

Aftenens fest bød på god mad, liveband og dans.