Curriculum

Projekt i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi

I 2019 tog DSFVU og DSF de første spadestik til et samarbejde omkring en fagbeskrivelse af netop vores lille niche. I februar 2020 besluttede bestyrelsen i DSFVU at et curriculum var et højt ønske og med rigtig god hjælp fra DSF begyndte et forslag til projekt at tage form. 

I juli 2020 lå et endeligt projektforslag klar til godkendelse i DSF´s bestyrelse og vi er nu godt i gang. Som konsulent på projektet står Lars Henrik Larsen som i en årrække har været tilknyttet både praksis og forskning på Aalborg universitet og tidligere formand for DSF. Lars Henrik har længe fulgt vores lille selskab og har god forståelse for kompleksiteten i både arbejde, faglighed, målgruppe og ressourcer.

Hvad er et Curriculum? Et Curriculum er en systematisk beskrivelse af viden og kompetencer. Valget af ordet understreger at vi gerne vil have at beskrivelsen ligger i et sprog og et format som er anderkendt på uddannelserne. 

Hvorfor gør vi det? Et Curriculum kan ud over at sætte os i en anderkendt kontekst skabe en baggrund og systematik som vi fremadrettet kan målrette kurser ud fra, opdatere viden omkring (mere systematisk) og på længere sigt underbygge vores egne erfaringer med den evidens og de effekter vi ved vores indsats kan gøre for det enkelte menneske.

Hvad vil vi opnå? Meget enkelt at styrke alle vores medlemmers faglighed, styrke indsatsen for vores målgruppe og italesætte hvor vigtig vores indsats er. Nå ja så vil vi også meget gerne ind på uddannelserne så vores niche bliver set og hørt og vores særlige faglighed bliver italesat.

MEN, vi kan ikke gøre noget af dette uden jeres hjælp. Hvis vi skal beskrive og rumme alle nicher i dette selskab af specialviden så er det vigtigt at i deler jeres viden. I første omgang beder vi jer besvare det udsendte spørgseskema. 

Derudover vil vi meget gerne have mere uddybning på netværksdagen den 28/10 hvor det første oplæg til Curriculum skal kvalificeres. 

Vi glæder os.

Der vil løbende komme opdateringer på denne side. 

Skulle du, mod forventning ikke have modtaget spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte os. DSFVU@fysio.dk